Ciljevi

 

cropped-photo-21.jpg

Cilj Kampanje jest promicati jednakopravnost u pružanju knjižničnih usluga povećavanjem mogućnosti pristupa istim te pripremiti temelje za uvođenje bibliobusne službe na području Istarske županije. Uz dva temeljna cilja kampanjom želimo:

  • senzibilizirati javnost o pravu na slobodan pristup informacijama i knjižnici kao mjesnom pristupu znanju
  • javnim djelovanjem zagovarati interese knjižnica i knjižničarstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • javnim djelovanjem promicati prava građana na jednakopravnost u pristupu informacijama
  • skrenuti pozornost i istaknuti važnost knjižnica u zajednici s posebnim naglaskom na bibliobus
  • stvoriti kritičnu masu građana koji će podržati i zagovarati uvođenje bibliobusnih stajališta u svom okruženju
  • uspostaviti suradnju s županijskim upravnim tijelima te tijelima lokalne uprave i samouprave
  • educirati djecu i mlade kao korisnike knjižnica