Mreža narodnih knjižnica Istarske županije

istarska zupanija ab – kopija –zuto

 

U Istarskoj županiji ukupno djeluje devet narodnih knjižnica, sedam samostalnih ustanova (Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj, Gradska knjižnica Poreč, Gradska knjižnica Pazin, Gradska knjižnica Labin, Gradska knjižnica Umag-Umago, Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova) i dvije knjižnice u sastavu pučkih učilišta (Gradska knjižnica Buje, Narodna knjižnica i čitaonica Buzet).

Prema administrativnoj podijeljenosti Županije, knjižnice imaju svi gradovi, devet gradova ima samostalne knjižnice ili u sastavu pučkih učilišta, dok jedan grad ima knjižnicu koja je ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Od ukupno 31 općine, u Županiji samo jedna općina ima knjižnicu dok u preostalih 30 općina ne postoji nijedan oblik knjižnične djelatnosti. Prema pokrivenosti teritorija Županije, od ukupno 208.440 stanovnika Istarske županije, 147.929 stanovnika (71%) obuhvaćeno je uslugama narodnih knjižnica na svom području dok 29% stanovnika nema knjižnice u svojim općinama.

Sukladno Zakonu o knjižnicama (NN, 105/97, čl. 9) sve općine i gradovi u Republici Hrvatskoj, dužne su osnovati narodnu knjižnicu kao javnu ustanovu ili u suradnji s drugom narodnom knjižnicom osigurati dostupnost knjižničnih usluga stanovnicima na svom području. Sukladno spomenutom zakonskim propisom, lokalne zajednice dužne su osnivati knjižnice, što u slučaju Istarske županije nije ostvareno, obzirom  da 30 općina nema knjižnicu na svom području.

Uvođenje županijske bibliobusne službe bilo bi ekonomično i primjereno rješenje za pokrivanje područja bez knjižnica u općinama koje nemaju potrebne uvjete za osnivanjem narodne knjižnice, u prigradskim naseljima u kojima ne postoje knjižnični ogranci te drugim lokacijama ovisno o potrebama i interesima potencijalnih korisnika.