Nositelj kampanje

Logo-GKC-Pula (2)

Gradska knjižnica i čitaonica Pula u djelokrugu rada županijske matične službe za narodne i školske knjižnice skrbi o unapređivanju stručnoga rada u narodnim i školskim knjižnicama na području Istarske županije, potiče izgradnju jedinstvene mreže knjižnica te brine o ravnomjernom razvoju knjižnične djelatnosti u Županiji. Analizirajući stanje mreže narodnih knjižnica u Istarskoj županiji, vidljiva je potreba da se na području Županije ustroji pokretna knjižnica koja bi pružala knjižnične usluge na područjima gdje ne djeluju stacionarne knjižnice, posebice izvan gradskih središta. Ustrojavanje bibliobusne službe zahtjevan je i složen proces koji iziskuje pomno i racionalno planiranje, suradnju mnogobrojnih aktera (knjižničara, tijela lokalne uprave i samouprave, županijskih vlasti i nadležnog ministarstva) te osiguravanje potrebnih financijskih sredstava.